Duurzaam bouwbedrijf? Deze 3 vind je in Nederland

Duurzaam bouwbedrijf

De traditionele bouw maakt steeds meer plaats voor andere manieren van bouwen. Met het oog op de toekomst en de klimaatplannen is er bijna geen ontkomen aan. De bouw zorgt nu eenmaal voor een deel van de CO2-uitstoot in Nederland. Nieuwe manieren van bouwen zijn dan ook vaak duurzamere en schonere manieren. Naast de bestaande, grote namen uit de sector zijn er de laatste decennia een aantal duurzame bouwbedrijven bijgekomen. In dit artikel noemen we drie van deze bedrijven en hun visie op de bouw. 

Jan Snel 

Een mooi eerste voorbeeld van een duurzaam bouwbedrijf is Jan Snel. Het bedrijf gelooft, als we naar de payoff kijken, in slimmer, sneller en schoner bouwen. Dat doen ze met modulaire en circulaire gebouwen. Jan Snel bouwt voor verschillende soorten segmenten. De belangrijkste zijn onderwijs, leisure, werken, industrie en de zorg. Het mooie aan deze manier van bouwen is dat het op- en afschaalbaar is en dat de gebouwen in fabriekshallen gerealiseerd worden. Als ze eenmaal naar de locatie vervoerd zijn, worden ze daar in relatief korte tijd in elkaar gezet. 

Duurzaam bouwbedrijf 2

ECO+BOUW 

ECO+BOUW heeft een zelfde mooie filosofie, maar pakt dit weer net op een andere manier aan. Het bedrijf werkt op ecologische wijze met natuurlijke en biobased materialen. Er wordt vaak gebruikte materialen gebruikt voor de bouw. Daarbij wordt er extra rekening gehouden met de omgeving, om de natuur zo min mogelijk aan te tasten. Volgens het bedrijf kan dat 

zelfs helpen om het milieu op de lange termijn te verbeteren. 

Duurzaam bouwbedrijf Daiwa House Modular Europe 

Een derde duurzaam bouwbedrijf is Daiwa House Modular Europe. Dit bedrijf bouwt modulaire en circulaire woningen. En dat is nodig, want tot 2030 moeten er 1 miljoen huizen in Nederland gebouwd worden om het woningtekort terug te dringen. Met modulair bouwen zet het bedrijf een mooie stap. Deze manier van bouwen is namelijk tot 50% sneller en leidt al snel tot 50% minder CO2-uitstoot. De materialen van de woningen kunnen vrijwel volledig hergebruikt worden. Als een woning niet meer nodig is kan deze uit elkaar gehaald worden, verplaatst worden of op een andere manier worden ingezet. 

Hierboven noemden we drie mooie bedrijven in de bouwsector die hard aan de weg timmeren met duurzaamheid. Daarbuiten zijn er natuurlijk nog meer partijen die de sector elke dag een stukje groener maken. Eén ding is zeker: de bouwsector moet het samen doen.