Wat zijn appendages?

appendages

Veel mensen zijn onbekend met appendages, en dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat we hier niet dagelijks mee in aanraking komen. Ook bevinden deze elementen zich hoofdmatig onder de grond. Desondanks speelt een appendage een cruciale rol binnen het leidingwerk, in het bijzonder de waterleiding. Het zijn de losse elementen en toestellen die zijn opgenomen binnen het waterleidingnet. Hier meten ze de functionaliteit van installaties. Ook kan men met appendages het waternet besturen en beveiligen door unieke toepassingen. Waarom zijn appendages onmisbaar binnen het waterleidingnet?

Appendages: unieke accessoires 

Appendages zijn vaste accessoires die zijn terug te vinden op de waterleiding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ontlastkleppen, gebruikt om de druk te verminderen, of afsluiters (stopkranen of schuifafsluiters. Ook zijn dit de watermeters en beluchtingsventielen, welke het peil van de waterleiding inregelen. De oorsprong van het woord appendages is te vinden in het Latijn, en het betekent min of meer hetzelfde als ‘bijhangsel’. Dit is een oneerbiedig woord voor de rol die een appendage speelt binnen het waterleidingnet. Dankzij een appendage kan het net namelijk worden gekoppeld en compleet worden gemaakt, en tegelijk kan het algehele waternet worden geregeld. Dat maakt deze producten onmisbaar binnen de infrastructuur van het waterleidingnet. 

In algemene zin zijn appendages componenten die de doorstroming van water, maar bijvoorbeeld ook gas door de leidingen beïnvloedt. Tevens beveiligt een appendage het systeem op momenten van overdruk, dankzij slimme oplossingen in de vorm van een beluchtingsventiel, veerveiligheidsventielen en een terugslagklep. Filters en kijkglazen zorgen er ten einde voor dat je de vloeistof of het gas dat door de leidingen stroomt kunt zuiveren. 

Veiligheid van de volledige installatie 

De kwaliteit van appendages bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid van het leidingwerk. Bij overdruk of onnatuurlijke elementen in het water of gas moet er bijvoorbeeld tijdig worden ingegrepen, en dat is uitsluitend mogelijk door toedoen van de juiste elementen. Het gehele netwerk van leidingen moet doorlopend gemonitord worden om de hoogst mogelijke kwaliteit te garanderen. Het gaat hierbij om het water wat bij huishoudens uit de kraan komt, of het gas waarmee we onze woning en het water verwarmen. Veiligheid in het leidingwerk is cruciaal, en hoogwaardige appendages zorgen hiervoor. 

Investeren in kwaliteit is wenselijk; het maakt een verschil of je beschikt over een duurzaam netwerk aan leidingen of een goed netwerk, welke helaas niet al te lang meegaat. Omdat een groot deel van het leidingwerk zich ondergronds bevindt, wil je kunnen beschikken over een duurzaam netwerk die bij voorkeur decennialang meegaat. Dankzij metingen in het leidingwerk vormen de appendages de cruciale link om het energieverbruik terug te dringen. Twijfel je over de kwaliteit van het leidingwerk, dan is het verstandig om eerst de appendages langs te gaan. Op deze punten baseert het volledige systeem zich, en een kleine prestatievermindering kan al een wereld van verschil maken voor het net van leidingen. 

Industriële appendages 

De industrie maakt in grote getalen gebruik van appendages. Dagelijks worden grote hoeveelheden grond- en vloeistoffen door leidingen weggepompt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de industrie voor voedingsmiddelen. Hierbij is het cruciaal om de vloeistoffen onder specifieke druk door de leidingen te persen, en dit is effectief in te regelen door toedoen van de appendages. In Nederland zijn de eisen met betrekking tot druk op het leidingwerk en een deugdelijke manier van wegvoeren van vloeistoffen door het leidingnet behoorlijk streng. Als bedrijf is het daarom essentieel om te kunnen beschikken over hoogwaardige meet- en regelapparatuur en diverse appendages om het systeem optimaal te laten verlopen. 

appendages

Hoewel we het bij appendages dus hebben over kleine onderdelen, zoals ook koppelingen en meetapparatuur, zijn deze van vitaal belang. Men baseert de keuzes gemaakt binnen de industrie op de juistheid van de meetapparatuur. De betrouwbare elementen moeten daarom voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Voorbeelden van rol appendages 

Veel oude leidingen beschikken nog niet over de juiste toepassingen van appendages, waardoor overdruk minder goed te meten is. Zo ontstaan scheurtjes in het leidingwerk, welke bij ‘geen ingrijpen’ kunnen uitgroeien tot groot drukverlies. Ook is het denkbaar dat gas uit het leidingnet ontsnapt, en dat kan grote gevolgen hebben. De gevolgen van een afsluiter of koppeling die lekt zijn vaak groot, zeker bij het ontsnappen van gas. Ook kan overdruk op het waterleidingnet flinke consequenties hebben. Juist daarom is het verstandig om te kiezen voor de moderne toepassingen van appendages.

Appendages moeten doorgaans vakkundig worden aangelegd. Kies je voor appendages gekoppeld op het huidige leidingwerk, dan is maatwerk geboden. Daarnaast is het verstandig om bestaande appendages op het leidingwerk periodiek te controleren, om zodoende de hoge kwaliteitsstandaard te garanderen.