Leer technisch Nederlands

Een Nederlandse taaltraining hoeft niet alleen maar van pas te komen voor anderstaligen. Er zijn namelijk heel veel vormen van de Nederlandse taal. De taal die eenieder leert op de basisschool en middelbare school is niet de enige vorm. Zo is er bijvoorbeeld ook technisch Nederlands. Dit is een vorm van de Nederlandse taal die veel vaker gebruikt wordt dan je je beseft. Het kan dus best van pas komen om een taalcursus technisch Nederlands te volgen. Het kan bijvoorbeeld zelfs banen opleveren. Technisch Nederlands wordt immers ook veel op de werkvloer gebruikt in allerlei branches.

 

Wat is technisch Nederlands?

Goed beschouwd is technisch Nederlands algemene vaktaal. Dit klinkt echter nogal abstract. Het is de taal die gebruikt wordt onder medewerkers of collega’s van verschillende bedrijven in dezelfde branche. Met dat verschil dat er per branche nog specifieke termen aan kunnen worden toegevoegd die alleen voor dat vakgebied gebruikelijk zijn. Wie een concreet voorbeeld wil hebben van technisch Nederlands moet bijvoorbeeld denken aan de taal die in handleidingen wordt gebruikt. Deze zijn altijd zo geschreven dat iedereen die in het betreffende vak werkzaam is direct kan begrijpen wat de bedoeling is. Dit komt omdat de vaktaal algemeen is.

Waarom technisch Nederlands leren?

Het leren van technisch Nederlands doe je natuurlijk niet alleen maar omdat je dan handleidingen kunt lezen. Wie de taal leert doet dat juist eerder om de handleidingen juist te kunnen schrijven. Het is immers wel zo gemakkelijk als iemand in staat is om de handleidingen en dergelijke op te stellen zodat anderen hier profijt van kunnen hebben. Dit geldt niet alleen voor de vaktermen die gebruikt moeten worden, maar bijvoorbeeld ook voor regels met betrekking tot spelling en grammatica. Dit zijn immers vaak dingen waar technici niet voor hebben doorgeleerd. Dit kan dus goed van pas komen in een cursus.

 

Een opleiding volgen

Om het vak te leren is het belangrijk dat er een opleiding in wordt gevolgd. Dit kan op vele manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld bijspijkercursussen, maar zijn er ook specifieke taalscholen die technisch Nederlands aanbieden als vak. Daarbij wordt vaak een plan gemaakt dat is gericht op de specifieke wensen die door een bepaalde branche worden gesteld. Daarmee kan het resultaat optimaal worden gemaakt. Het is immers vooral van belang dat de student leert schrijven zodat zijn eigen collega’s hem direct begrijpen. Dit is vele malen belangrijker in het technisch Nederlands dan in andere taalvormen die er zijn.

 

Voor anderstaligen

Technisch Nederlands is over het algemeen het domein van de hoger opgeleiden. Het kan dus ook zo zijn dat een anderstalige collega die is aangetrokken voor een bepaald functie baat kan hebben bij het leren van technisch Nederlands. Ook voor deze situaties zijn verschillende opleidingen te vinden. Het is dan zaak om zowel de regels van het normale, gangbare Nederlands te leren als de regels van de technische variant van de taal onder de knie te krijgen. Dit betekent dus dat er enkele stappen extra gezet moeten worden in het leertraject. Zo kan ook iemand die anderstalig is succes boeken.

 

Duidelijk, maar niet simpel

Het belangrijkste aspect dat aangeleerd moet worden wanneer het om technisch Nederlands gaat, is dat de teksten duidelijk moeten zijn. Het gevaar van technische terminologie en vaktaal is dat men kan verzanden in allerlei details die het lezen er niet gemakkelijker op maken. Dit moet vooral een stuk directer kunnen. Het is echter wel belangrijk dat het ook weer niet te simpel moet worden gemaakt. De lezer moet er wel baat bij hebben om de handleiding te lezen. Dit moet onder andere worden verzorgd door de juiste toon te gebruiken in de teksten die geschreven worden.

 

Tijd in steken

Het leren van technisch Nederlands hoeft, zeker voor Nederlandstaligen, helemaal niet moeilijk te zijn. Het is dan wel belangrijk dat je als cursist bereid bent om er tijd in te steken. Deze tijd heb je nodig om de afwijkende vorm van de taal die je zo goed kent goed onder de knie te krijgen. Wanneer je voldoende oefent zal het vanzelf natuurlijker worden om op deze manier te schrijven. Daarom is het belangrijk om zeker in het begin veel tijd in het oefenen te steken om het zo aan te leren alsof het een tweede natuur is.